შეგიძლიათ შეიძინოთ თვითმფრინავის ავიაბილეთები საიტზე

ექსპრეს სესხი (express sesxi)

რა არის ექსპრეს სესხი (express sesxi)

ექსპრეს სესხი არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი, სწრაფი, მომხმარებლის ინტერესებზე და მოთხოვნაზე მორგებული და მოქნილი სესხი. ექსპრეს სესხის თანხის მისაღებად, მომხმარებლებს მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან პასპორტის წარგენა ესაჭიროებათ, ყოველგვარი სხვა სახის დოკუმენტებისა თუ თავად ფილიალში მისვლის გარეშე.

მაშინ, როდესაც მოულოდნელად თანხა დაგჭირდებათ სხვადასხვა მიზეზის გამო, ყველაზე სწრაფი მომსახურების მისაღებად, ექსპრეს სესხი (express sesxi) დაგეხმარებათ. ფაქტობრივად, ექსპრეს სესხის მეშვეობით საშრობი აღარ იქნებით ფინანსებთან დაკავშირებულ ფორს-მაჟორულ და გამოუვალ მდგომარეობაში.

ექსპრეს სესხის უპირატესობები

ექსპრეს სესხი (express sesxi) შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო საშუალებაა შეზღუდულ დროში ფინანსური საჭიროებების გადაწყვეტისთვის. მისი განსაკუთრებული უპირატესობა არის ის, რომ ამ ტიპის სესხის მიღება განახცადის გაკეთებიდან სესხის დამტკიცება/ჩარიცხვამდე, სულ რაღაც 5 წუთშია შესაძლებელი. მთავარია მომხმარებელს ჰქონდეს წვდომა ინტერნეტთან, რომლის საშუალებითაც ონლაინ შეძლებს ნებისმიერ დროსა და ადგილას მომენტალურად მიიღოს სასურველი ოდენობის თანხა საკუთარ ანგარიშზე, თანაც წინასწარ განსაზღვრული გადახდის პირობებითა და საპროცენტო განაკვეთით.

ექსპრეს სესხი არის სწრაფი სესხი, რომლის, დამტკიცების პროცესი საკმაოდ გამარტივებულია. ექსპრეს სესხების გამცემი ბანკისა თუ მიკრო საფინანსო ორგანიზაციეების მიზანს წარმოადგენს მათივე მომხმარებლისთვის სესხის მაქსიმალურად მოკლე ვადებში მიწოდება, შესაბამისად, მომხმარებელს მინიმალური მოთხოვნები უწესდება ექსპრეს სესხის მოთხოვნის შემთხვევაში.

ონლაინ ექსპრეს სესხის (onlain express sesxi) პროვაიდერი ფინანსური ორგანიზაციები ამცირებენ მომხმარებლის შესამოწმებელ საბუთების ნუსხას, მაგალითად, ინფორმაცია კლიენტის დასაქმების შესახებ, კლიენტის შემოსავლები, საკრედიტო ისტორია, ვალდებულებები და სხვა. უმეტეს შემთხვევაში ექსპრეს სესხის დასამტკიებლად საჭიროა მომხმარებელი იყოს საქართველოს მოქალაქე და ფლობდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობას ან პასპორტს.

როგორ მივიღოთ ექსპრეს სესხი (express sesxi)

იმისათვის, რომ მიიღოთ ექსპრეს სესხი (express sesxi) საჭიროა ვებ გვერდზე რეგისტრაცია, კლიენტის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან პასპორტის წარგენა და მიმდინარე ანგარიში. მას შემდეგ, რაც სასურველ ბანკსა თუ მიკრო საფინანსო ორგანიზაციაში მომხმარებელს დაუმტიკცდება სასურველი ოდენობის სესხი, თანხას მიიღებს, სწორედ იმ ანგარიშძე სადაც მიუთითებს რეგისტრაციისას, ამიტომ რეკომენდირებულია პირადი ანგარიშის მითითება, რომ ექსპრეს სესხი სასურველ ანგარიშზე მიიღოთ.

ექსპრეს სესხი ითვლება ყველაზე მოსახერხებელ სესხის ტიპად, მით უფრო, რომ მისი მიღების შემთხვევაში არ მოუწევს კლიენტს ბანკში ან ფინანსურ ორგანიზაციაში, ფილიალში მისვლა, საათობით რიგში დგომა, მოთხოვნილი საბუთებისა და დოკუმენტების შეგროვება და წარდგენა, ბინის უზრუნველყოფა, სხვა პირის შეწუხება თავდებობისთვის და სხვა. ამ მხრივ, ექსპრეს სესხი უფრო თანამედროვე ტიპის სესხია, რომლის მიღების შემთხვევაში, სასურველი სესხის მისაღებად მხოლოდ ინტერნეტთან წვდომაა საჭირო მობილურის, კომპიუტერის ან/და პლანშეტის გამოყენებით. სესხის მიღების სრულ პროცესს კი მცირე ენერგია და დრო მიაქვს.

უმეტეს შემთხვევაში ექსპრეს სესხის მისაღებად საჭიროა რეგისტრაციის გავლა

კლიენტის მიერ შერჩეულ ფინანსური ორგანიზაციის ვებ გვერდზე, რისთვისაც მან უნდა მიუთითოს საკონტაქტო, პირადი ინფორმაცია, როგორიცაა, სახელი, გვარი, კლიენტის მობილურის ნომერი და მოქმედი ელ.ფოსტა. ამასთან, კლიენტმა უნდა მიუთოთოს სასურველი ოდენობის ექსპრეს სესხის თანხა, კომპანიის მიერ დადებითი პასუხის მიღების შემთხვევაში, ამ პროცესს მხოლოდ ხუთი წუთი დასჭირდება, თანაც უზრუნველყოფის, თავდებობისა და იპოთეკისა გარეშე.

ექსპრეს სესხი ასევე იმით არის გამორჩეული, რომ როგორც მიღების, ისე დაფარვის კომფორტული, მოქნილი და კლიენტზე მორგებული მეთოდი აქვს. ექსპრეს სესხის გადახდა თვეში ერთხელ არის შესაძლებელი ინტერნეტ ბანკინგის, სწრაფი გადახდის აპარატების, ან/და ნებისმიერი ბანკის ან მიკრო საფინანსო ორგანიზაციის ფილიალში მისვლით მოლარე-ოპერატორის დახმარებით.

რჩევები ექსპრეს სესხის (express sesxi) აღებისას

ზოგადი რჩევაა, კლიენტი ინფორმირებული იყოს ბანკისა თუ მიკრო საფინანსო ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებულ პირობებსა და წესებს და გავითვალისწინს რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორს. უპირველეს ყოვლისა, სჯობს კლიენტმა აირჩიოს ისეთი ექსპრეს სესხის გამცემი კომპანია, ბანკი ან ორგანიზაცია, რომელიც სანდოა, რადგან დღესდღეობით უამრავი სესხის გამცემი ონლაინ პლატფორმა არსებობს, სესხის აღება კი სერიოზული საქმეა და საჭიროა უპირატესობა კარგი რეპუტაციის მქონდე და გამოცდილ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო მიკრო საფინანსო ორგანიზაციას ან ბანკს მიანიჭოს.

გარდა ამისა, საჭიროა კომპანიას მიკრო საფინანსო ორგანიზაციის სტატუსი ჰქონდეს მინიჭებული, ვინაიდან მსგავს დაწესებულებებს საქართველოს ეროვნული ბანკი ზედამხედველობას უწევს, რასაც ფაქტობრივად მინიმუმადე დაჰყავს სხვადასხვა თაღლითური სქემების შემთხვევები. ამასთან, არანაკლებ მნიშვნელოვანია კლიენტი ექსპრეს სესხის გამცემ კომპანიის მიერ შემოთავაზებულ პირობებს, მათ შორის სესხის საპროცენტო განაკვეთს, სესხის გადახდის პირობებსა და ჯარიმებს გაეცნოს. ხშირ შემთხვევაში მსგავსი სახის ინფორმაცია განთავსებულია თითოეული მიკრო საფინანსო ორგანიზაციისა თუ ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

რატომ არის რეკომენდირებული ექსპრეს სესხის (express sesxi) დროული დაფარვა

იქიდან გამომდინარე, რომ ექსპრეს სესხი (express sesxi) გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე მოსახერხებელი და მარტივი გამოსავალი რთულ და გამოუვალ სიტუაციებში, საჭიროა მომხმარებელმა ყოველგვარი წესებისა და ხელშეკრულების დაცვით შეასრულოს დაკისრებული ვალდებულებები, ვინაიდან ექსპრეს სესხის გამცემი კომპანიის, ფინანსური ორგანიზაციისა და ბანკისთვის მნიშვნელოვანია გაცემული სესხის დროულად უკან მიღება, განსაზღვრულ ვადებში. ამიტომ, უმჯობესია კლიენტმა დროულად შეიტანოს ყოველთვიური შესატანი თანხა და მითითებულ ვადებში დროულად დაფაროს კომპანიისგან მიღებული ექსპრეს სესხი.

ასეთ შემთხვევაში, კლიენტი შეძლებს მიიღოს კომპანიისგან გარანტია, რომ მას სხვა ნებისმიერ დროს და ასევე ნებისმიერ მომენტში ისევ შეეძლება განმეორებით მიიღოს და ისარგებლოს ექსპრეს სესხის ეფექტური და მოქნილი მომსახურებით, იმავე კომპანიაში ან ბანკში. გარდა ამისა, კეთილსინდისიერად დაფარვის შედეგად მითითებულ ვადებში, ზოგჯერ შესაძლებელია კლიენტს მომავალი ექსპრეს სესხის მიღებისას უფრო დაბალი პროცენტიც კი შესთავაზოს კომპანიამ ან/და ბანკმა, რაც კიდევ უფრო ზრდის ნდობას და უფრო კომფორტულსაც ხდის ამ მომსახურებით სარგებლობის პროცესს.

სწრაფ ონლაინ სესხს უამრავი კომპანია და მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია სთავაზობს მომხმარებელს, თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ ზევით, საჭიროა არჩევანი მდგრად, სანდო და სტაბილურ ფინანსურ ორგანიზაციას მიენიჭოს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია მიკრო საფინანსო ორგანიზაციის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ექსპრეს სესხის პირობები და ასევე კლიენტზე დაკისრებული ვალდებულებებიც.

სიახლეები

სესხის კალკულატორი (sesxis kalkulatori)

რა არის სესხის კალკულატორი სესხის კალკულატორი (sesxis kalkulatori) არის ავტომატიზირებული ინსტრუმენტი, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დაადგინონ მათ მიერ მითითებული და მოთხოვნილი სესხის გადახის წლიური საპროცენტო განაკვეთი, ყოველთვიური გადასახადი და წლიური გადასახდელი თანხა. მაგალითად, სესხის კალკულატორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას იპოთეკის გაანგარიშებისთვის, რომლის ძირითადი ცვლადები მოიცავს სესხის ძირს, ბალანსს, პერიოდულ საპროცენტო განაკვეთს, წელიწადში გადახდების რაოდენობას, სესხის გადასახდელ საერთო რაოდენობასა და გადახდის რეგულარულ თანხას. უფრო რთულ კალკულატორებს შეუძლია გაითვალისწინონ გირაოსთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები, როგორიცაა ადგილობრივი და სახელმწიფო გადასახადები და მათ შორის დაზღვევა. რისთვის

ავტო ლომბარდი (avto lombardi)

ავტო ლომბარდი (avto lombardi) საუკეთესო საშუალებაა მათთვის ვისაც გარკვეული რაოდენობის თანხა ესაჭიროებათ სხვადასხვა მიზეზების გამო. ავტო ლომბარდით სარგებლობა მომხმარებლებს არაერთ დაწესებულებაში შეუძლიათ, მაგალითად, როგორიცაა ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები . პირობები, წესები, ვალდებულებები თუ ვადები თითოეულ ბანკსა თუ მიკრო საფინანსო ორგანიზაციაში განსხვავებულია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელი გაეცნოს თითოეული მათგანის პირობებსა და შემოთავაზებებს, და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება თუ რომლის ავტო ლომბარდის სერვისით ისარგებლებს. ამ სტატიაში იხილავთ სხვადასხვა ბანკისა და მიკრო საფინანსო ორგანიზაციების სერვისებს, რომლებიც მომხმარებლებს სთავაზობს მარტივ და ეფექტურ ავტო ლომბარდს. Mogo.ge